Home » Huế của ta » Các huyện, TP, TX

 • Huyện Nam Đông

  Huyện Nam Đông

  - Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Khe tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. - Điện thoại cơ quan: 054.3875371 – 054.3875369    - Fax: 054.3875485 - Email: [email protected] - Website: namdong.thuathienhue.gov.vn -...

   
 • Huyện Phú Lộc

  Huyện Phú Lộc

  - Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. - Điện thoại cơ quan: 054.3871631 – 054.3871271    - Fax: 054. 3877586 - Email: [email protected] - Website: phuloc.thuathienhue.gov.vn -...

   
 • Huyện A Lưới

  Huyện A Lưới

  - Địa chỉ cơ quan: Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điện thoại cơ quan: 054.3878258 – 054.3878325    - Fax: 054.3878542 - Email: [email protected] - Website: aluoi.thuathienhue.gov.vn -...

   
 • Thị xã Hương Trà

  Thị xã Hương Trà

  - Địa chỉ cơ quan: phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điện thoại cơ quan: 054. 3557220               - Fax: 054. 3557672 - Email: [email protected] - Website: huongtra.thuathienhue.gov.vn -...

   
 • Thị xã Hương Thủy

  Thị xã Hương Thủy

   Địa chỉ cơ quan: Phường Thủy Châu, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điện thoại cơ quan: 054.3861266 – 054.3861267    - Fax: 054.3861928 - Email: [email protected] -...

   
 • Huyện Quảng Điền

  Huyện Quảng Điền

   - Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. - Điện thoại cơ quan: 054.3554260 – 054.3554483    - Fax: 054.3555059 - Email: [email protected] - Website: quangdien.thuathienhue.gov.vn -...

   
 • Huyện Phú Vang

  Huyện Phú Vang

  - Địa chỉ cơ quan: Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. - Điện thoại cơ quan: 054.3850125                         - Fax: 054.3869682 - Email: [email protected] - Website: phuvang.thuathienhue.gov.vn -...

   
 • Huyện Phong Điền

  Huyện Phong Điền

  - Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. - Điện thoại cơ quan: 054.3551221                         - Fax: 054.3551668 - Email: [email protected] - Website: phongdien.thuathienhue.gov.vn -...

   
 • Thành Phố Huế

  - Địa chỉ cơ quan: Số 23-25 đường Lê Lợi, thành phố Huế - Điện thoại cơ quan: 054. 3822544 - Fax: 054. 3822681 - Email: [email protected] hoặc [email protected] - Website: www.huecity.gov.vn...

   
 
 
 

 

Giới thiệu

Kênh du lịch Huế là chuyên trang cung cấp các thông tin về du lịch Huế, tin tức Huế, các địa điểm ở Huế. Với mục tiêu đưa thông tin của Huế đến với du khách khi du lịch đến Huế và tìm hiểu về Huế

Copyright © 2013 by Kênh Du Lịch Huế

Nhận bài viết mới

Điền email bạn ở đây:

Mạng Xã Hội

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ qua điện thoại 09054.15551