Chè Cung Đình Huế

Ẩm thực Huế luôn luôn phong phú và hấp dẫn với thực khách bốn phương. Nhắc đến ẩm thực Huế không thể thiếu những bát Chè cung đình Huế từ xưa đến nay. Từ thời vua chúa Nguyễn, chè Huế là món tráng miệng không thể thiếu trong bất kỳ một bữa tiệc nào được tổ chức. Chính sự thơm ngon, nhiều loại ch...